logo

    GIROCHEM s.r.o.

English

Index


 

 

Girochem, s.r.o., Javorova 3070/2, 010 07 Žilina, Slovakia

Ponuka nebalených chemikálií v kvalite "pre analýzu" - všetky

"Ph.Eur." označené **

Poznámka: Po kliknutí na zvolený produkt sa Vám otvorí jeho typická analýza

1. Amoniakálna voda, 25-27%, NH4OH Ammonia aqueous 25-27%
2. Dihydrogénfosforečnan amónny, NH4H2PO4 Ammonium dihydrogen phosphate
3. Dihydrogénfosforečnan draselný, KH2PO4 ** Potassium dihydrogen phosphate
4. Dihydrogénfosforečnan sódny, dihydrát, NaH2PO4.2H2O ** Sodium dihydrogen phosphate, dihydrate
5. Dusičnan amónny, NH4NO3 Ammonium nitrate
6. Dusičnan draselný, KNO3 ** Potassium nitrate
7. Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2 Lead(II) nitrate
8. Dusičnan ortuťnatý, hemihydrát, Hg(NO3)2.1/2H2O Mercury(II) nitrate, hemihydrate
9. Dusičnan sódny, NaNO3 Sodium nitrate
10. Dusičnan strieborný, AgNO3 ** Silver nitrate
11. Dusitan sódny, NaNO2 ** Sodium nitrite
12. Fosforečnan amónny, trihydát, (NH4)3PO4.3H2O tri-Ammonium phosphate, trihydrate
13. Fosforečnan draselný, 50 % roztok, K3PO4 tri-Potassium phosphate, 50% aq. Solution
14. Fosforečnan draselný, heptahydrát, K3PO4.7H2O Tri-Potassium phosphate, heptahydtrate
15. Fosforečnan sódny, dodekahydrát, Na3PO4.12H2O tri-Sodium phosphate, dodecahydrate
16. Hydrogéncitran amónny, HOC(COOH)(CH2COONH4)2 di-Ammonium hydrogencitrate
17. Hydrogénfosforečnan amónny, (NH4)2HPO4 di-Ammonium phosphate
18. Hydrogénfosforečnan draselný, bezvodý, K2HPO4 di-Potassium phosphate, anhydrate
19. Hydrogénfosforečnan draselný, trihydrát, K2HPO4.3H2O di-Potassium phosphate, trihydrate
20. Hydrogénfosforečnan sódny, dodekahydrát, Na2HPO4.12H2O ** di-Sodium phosphate, dodecahydrate
21. Hydrogensíran draselný, KHSO4 ** Potassium hydrogen sulfate
22. Hydrogensíran sódny, monohydrát, NaHSO4.H2O Sodium hydrogen phosphate, monohydrate
23. Chlorid amónny, NH4Cl ** Ammonium chloride
24. Chlorid draselný, KCl ** Potassium chloride
25. Octan sódny, trihydrát, CH3COONa.3H2O ** Sodium acetate, trihydrate
26. Octan zinočnatý, bezvodý, (CH3COO)2Zn Zinc acetate, anhydrate
27. Octan zinočnatý, dihydrát, (CH3COO)2Zn.2H2O ** Zinc acetate, dihydrate
29. Síran amónno-železnatý, hexahydrát, Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O ** Ammonium iron(II) sulfate, hexahydrate
30. Síran amónny, (NH4)2SO4 ** Ammonium sufate
31. Síran draselno-hlinitý, dodekahydrát, KAl(SO4)2.12H2O Pottasium aluminum sulfate dodecahydrate
32. Síran draselný, K2SO4 ** Potassium sulfate
33. Síran meďnatý, pentahydrát, CuSO4.5H2O ** Copper(II) sulfate, pentahydrate
34. Síran ortuťnatý, HgSO4 Mercury(II) sulfate
35. Síran strieborný, Ag2SO4 Silver sulfate
36. Síran zinočnatý, heptahydrát, ZnSO4.7H2O ** Zinc sulfate, heptahydrate
37. Síran železnatý, heptahydrát, FeSO4.7H2O Iron(II) sulfate, heptahydrate
38. Vínan draselno-sodný, tetrahydrát, KOOC(CHOH)2COONa.4H2O Potassium-sodium tartrate tetrahydrate
39. Vínan disódny, dihydrát, NaOOC(CHOH)2COONa.2H2O di-sodium tartrate dihydrate