logo

    GIROCHEM s.r.o.

English

Index


 

 

Firma je zameraná na výrobu chemicky čistých a farmaceutických chemikálií v kvalite p.a., Ph.Eur. Výroba je orientovaná prevažne na základné anorganické a organické soli sódne, draselné, amónne napríklad fosforečnany, sírany, dusičnany, dusitany, octany, citrany a chemické špeciality ako strieborné, ortutnaté a olovnaté soli. Všetky ponúkané produkty sú vyrobené vo firme. Sortiment nie je ohraničený, firma je schopná vyrobiť aj iné žiadané chemikálie s využitím vlastnej výskumnej základne. Všetky výrobky sú podrobne kontrolované vlastným laboratóriom a ku každej výrobnej šarži je vystavený atest. Hlavná ponuka chemikálií sa balí po 25 kg do PE vriec, špeciality sa balia v množstve po 1 kg. Kapacita výrobného zariadenia je 500 - 1000 kg denne pre základné chemikálie.